Dane kontaktowe:
ADRES:
P. A. Y. Studio sp. z o. o.
ul. Skrzetuskiego 13
02-726 Warszawa
TELEFON:
+48 22 549 7777
FAX:
+48 22 549 7778
E-MAIL:
pay@pay.com.pl
NIP 521-10-57-258
REGON 011289800
KRS 0000321354 wydany przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 51 000 PLN